Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
मधेश प्रदेश सरकार

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय

जनकपुरधाम, धनुषा

मधेश प्रदेश सरकार

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय

जनकपुरधाम, धनुषा

भर्खरका पोष्टहरू

   फिल्टर हटाउनुहोस

मिति विवरण फाईलहरु एक्सन
2078-10-28 सिप विकास तालिम सञ्चालन सम्बन्धी आश्यपत्र पेश गर्ने सूचनामा संशोधन सम्बन्धी सूचना।
2078-10-28
2078-10-27 पून सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्बान सम्बन्धी सूचना। (कम्प्यूटर, ल्यापटप आदि)
2078-10-27
2078-10-20 सिप विकास तालिम सञ्चालन सम्बन्धी आश्यपत्र पेश गर्ने सूचना।
2078-10-20
2078-10-18 विद्यालयमा खेलकूद मैदान विकासको लागि विद्यालयहरुले प्रस्ताव पेश गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना।
2078-10-18
2078-09-26 सिलबन्दी दरभाउपत्र आहबानको सूचना (कम्प्यूटर, ल्पायटप आदि)
2078-09-26
2078-09-25 सिलबन्दी दरभाउपत्र आहबानको सूचना
2078-09-25
2078-08-26 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सबारी साधन)
2078-08-26
2078-08-14 खेलकुद मैदान स्तरौन्नती सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने पूनः सूचना
2078-08-14
2078-08-05 सबारी साधन खरिद सम्बन्धी पूनः बोलपत्र आह्बान गरिएको सूचना।
2078-08-05
2078-08-05 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सबारी साधन)
2078-08-05
2078-08-05 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (मन्त्रालयको भवन मर्मत सम्भार)
2078-08-05
2078-07-17 Notice about school playground
2078-07-17
2078-06-08 मन्त्रालयको भवन मर्मत तथा सम्भार सम्बन्धी सूचना
2078-06-08
2078-05-30 सवारी साधन आपूर्ती सम्बन्धी स‌ंशोधित सूचना
2078-05-30
2078-05-29 प्रदेश स्तरीय ज्येष्ठ नागरीक समनव्य समिति कार्यविधि, २०७८
2078-05-29
2078-05-21 विभिन्न सबारी साधन आपूर्ती सम्बन्धी सूचना
2078-05-21
2078-05-21 विभिन्न सवारी साधनको विड डकुमेन्ट
2078-05-21

(3 more files)
2078-05-20 आ.ब. २०७८/०७९ को बजेट तथा कार्यक्रम
2078-05-20
2078-04-18 उत्कृष्ट यूवा उद्यमी/व्यवसायी छनौटको लागि आवेदन
2078-04-18
2078-03-29 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
2078-03-29
2078-03-29 स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
2078-03-29
2078-03-29 सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश २
2078-03-29
2078-03-29 सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश नं २
2078-03-29
2078-03-29 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
2078-03-29
2078-03-29 स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
2078-03-29
2078-03-29 Slider
2078-03-29
2078-03-29 कर्मचारी विवरण
2078-03-29
2078-03-29 हाम्रो बारे
2078-03-29
2078-03-29 महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सवारी खरिद सम्बन्धी सूचना
2078-03-29
पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2080-06-14 21:05:56
© सर्वाधिकार सुरक्षित सामाजिक विकास मन्त्रालय

Developed By : ProActive Developers