Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
मधेश प्रदेश सरकार

महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

जनकपुरधाम, धनुषा

मधेश प्रदेश सरकार

महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

जनकपुरधाम, धनुषा

भर्खरका पोष्टहरू

   फिल्टर हटाउनुहोस

मिति विवरण फाईलहरु एक्सन
2079-01-27 मधेश भवन परिसरको कभर्डहल मर्मत सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्बानको सूचना
12 दिन अगाडी
2079-01-27 गुइठा विस्थापन सम्बन्धी बोलपत्र आह्बानको सूचना
12 दिन अगाडी
2079-01-25 जिम सामाग्री आपूर्ती सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्बानको सूचना।
14 दिन अगाडी
2079-01-24 सिप विकास तालिम लिन इच्छुक प्रशिक्षार्थीको लागि निवेदन दिने सूचना।
15 दिन अगाडी
2079-01-16 सिप विकास तालिम सञ्चालनको प्रस्ताव स्वीकृतीको लागि आशयको सूचना
24 दिन अगाडी
2078-12-15 सिप विकास सम्बन्धी प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धम थप सूचना
1 महिना अगाडी
2078-11-26 सिप विकास सम्बन्धी प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा।
2 महिना अगाडी
2078-11-21 सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्बान सम्बन्धी सूचना। (कम्प्यूटर, ल्यापटप आदि)
2 महिना अगाडी
2078-10-28 सिप विकास तालिम सञ्चालन सम्बन्धी आश्यपत्र पेश गर्ने सूचनामा संशोधन सम्बन्धी सूचना।
3 महिना अगाडी
2078-10-27 पून सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्बान सम्बन्धी सूचना। (कम्प्यूटर, ल्यापटप आदि)
3 महिना अगाडी
2078-10-20 सिप विकास तालिम सञ्चालन सम्बन्धी आश्यपत्र पेश गर्ने सूचना।
3 महिना अगाडी
2078-10-18 विद्यालयमा खेलकूद मैदान विकासको लागि विद्यालयहरुले प्रस्ताव पेश गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना।
3 महिना अगाडी
2078-09-26 सिलबन्दी दरभाउपत्र आहबानको सूचना (कम्प्यूटर, ल्पायटप आदि)
4 महिना अगाडी
2078-09-25 सिलबन्दी दरभाउपत्र आहबानको सूचना
4 महिना अगाडी
2078-08-26 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सबारी साधन)
5 महिना अगाडी
2078-08-14 खेलकुद मैदान स्तरौन्नती सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने पूनः सूचना
5 महिना अगाडी
2078-08-05 सबारी साधन खरिद सम्बन्धी पूनः बोलपत्र आह्बान गरिएको सूचना।
6 महिना अगाडी
2078-08-05 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सबारी साधन)
6 महिना अगाडी
2078-08-05 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (मन्त्रालयको भवन मर्मत सम्भार)
6 महिना अगाडी
2078-07-17 Notice about school playground
6 महिना अगाडी
2078-06-08 मन्त्रालयको भवन मर्मत तथा सम्भार सम्बन्धी सूचना
8 महिना अगाडी
2078-05-30 सवारी साधन आपूर्ती सम्बन्धी स‌ंशोधित सूचना
8 महिना अगाडी
2078-05-29 प्रदेश स्तरीय ज्येष्ठ नागरीक समनव्य समिति कार्यविधि, २०७८
8 महिना अगाडी
2078-05-21 विभिन्न सबारी साधन आपूर्ती सम्बन्धी सूचना
8 महिना अगाडी
2078-05-21 विभिन्न सवारी साधनको विड डकुमेन्ट
8 महिना अगाडी

(3 more files)
2078-05-20 आ.ब. २०७८/०७९ को बजेट तथा कार्यक्रम
8 महिना अगाडी
2078-04-18 उत्कृष्ट यूवा उद्यमी/व्यवसायी छनौटको लागि आवेदन
9 महिना अगाडी
2078-03-29 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
10 महिना अगाडी
2078-03-29 स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
10 महिना अगाडी
2078-03-29 सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश २
10 महिना अगाडी
2078-03-29 सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश नं २
10 महिना अगाडी
2078-03-29 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
10 महिना अगाडी
2078-03-29 स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
10 महिना अगाडी
2078-03-29 Slider
10 महिना अगाडी
2078-03-29 कर्मचारी विवरण
10 महिना अगाडी
2078-03-29 कार्य जिम्मेवारीहरु
10 महिना अगाडी
2078-03-29 परिचय
10 महिना अगाडी
2078-03-29 हाम्रो बारे
10 महिना अगाडी
2078-03-29 महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सवारी खरिद सम्बन्धी सूचना
10 महिना अगाडी
पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2079-02-09 03:30:33
© सर्वाधिकार सुरक्षित सामाजिक विकास मन्त्रालय

Developed By : ProActive Developers